Tag: #piwo

Może również Cię zainteresować

Publikacja, ani żaden jej zapis nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715). Publikacja nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.). Publikacja, w szczególności składające się na nią dane, analizy lub opinie służą wyłącznie celom promocyjnym lub ogólnoinformacyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Regulaminie.